Aalborg Forsyning har ændret deres ruter, så fra 1. februar 2021 bliver vores containere tømt sådan:

Restaffald mandage i ulige uger første gang 1. februar 

Plast og metal mandage i lige uger første gang 8. februar

Papir onsdage i lige uger første gang 10. februar