Her ligger seneste opdaterede oversigt over hvem der er i hvilke arbejdsgrupper

Her kan du se hvilke arbejdsopgaver og ansvar de enkelte grupper har: